ຫົວບາເລື່ອຍໃຊ່ກັບຈັກຕັດຫຍ້າ ໃຊ້ຖາງປ່າ ຖາງໄຮ່ ຖາງສວນ ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບຊາວກະສິກອນ ຊ່ວຍຫຼຸດເວລາການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ເຮັດສວນ ຖາງໄດ້ໄວ ໄດ້ຫຼາຍກ່ວາຄົນເຮັດ 10ເທົ່າ ພຽງແຕ່ຊື້ຫົວບາເລື່ອຍໃປຕໍ່ໃສ່ກັບຈັກຕັດຫຍ້າທີ່ມີຢູ່ເຮືອນທ່ານກໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ເລີຍ ຕ່າງແຂວງຝາກໃຫ້ ຄ່າເຄື່ອງສາມາດໂອນກ່ອນ ຫຼື ຈ່າຍປາຍທາງກໍ່ໄດ້ ສົ່ງທຸກເມືອງທົ່ວປະເທດລາວ (ທຸກບ່ອນມີຄ່າສົ່ງ ປະມານ12-15ພັນກີບ) ລາຄາ 280 000ກີບ (ລາຄານີ້ບໍ່ໄດ້ຈັກຕັດຫຍ້າ) ສົນໃຈສັ່ງຊື້ແຊດມາທາງຂໍ້ຄວາມ: ບອກຈຳນວນທີ່ຈະຊື້ , ພ້ອມທີ່ສົ່ງບ້ານເມືອງແຂວງ, ບໍລິສັດທີ່ຈະໃຫ້ຝາກ(ບໍລິສັດໃດ,ສາຂາໃດ) ແລະ ເບີໂທຕິດຕໍ່ໄວ້ ຫຼືໂທຕົງມາທີ່ເບີ: 020 923 00 451

ໃບເສຍຫຍ້າສວນມັນຕົ້ນ ໃສ່ກັບຈັກຕັດຫຍ້າ ມີຈານບັງບໍ່ໃຫ້ຕັດໄດ້ຕົ້ນພືດເຮົາ ໃຊ້ແທນຈອກ ໃຊ້ແທ້ແວະ ໃຊ້ແທນຊ້ວານ ໃນການເສຍຫຍ້າ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນແຮງງານ ຫຼຸດເວລາໃນການເຮັດວຽກລົງ 20 ເທົ່າ ໃຊ້ແລ້ວບໍ່ເຈັບແອວບໍ່ເມື່ອຍມື ຄືໃຊ້ຈອກໃຊ້ຊ້ວານ ເຮັດວຽກໄດ້ຫຼາຍ ເຮັດວຽກໄດ້ໄວຂື້ນ ໃບມີດເຮັດດ້ວຍເຫຼັກກ້າຢ່າງດີ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ໃຊ້ໄດ້ທົນນານ ໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍປີ ພຽງແຕ່ຊື້ໃບເສຍຫຍ້າໃປຕິດໃສ່ກັບຈັກຕັດຫຍ້າທີ່ທ່ານມີກໍ່ໃຊ້ງານໄດ້ເລີຍ ລາຄາພຽງແຕ່ 150 000ກີບເທົ່ານັ້ນ ຖ້າຢູ່ຕ່າງແຂວງກໍ່ສາມາດຝາກໃຫ້ໄດ້ທຸກໆແຂວງ ທຸກໆເມືອງທົ່ວປະເທດລາວ ເຄື່ອງຮອດພາຍໃນ 1-3 ມື້ (ບໍ່ນັບມື້ຝາກ) ຖ້າທ່ານໃດບໍ່ສະດວກໂອນເງີນກ່ອນ ເຮົາກໍ່ສາມາດເກັບປາຍທາງໄດ້ (ແຕ່ຕ້ອງຝາກບໍລິສັດ ອານຸສິດ, ຮຸ່ງອາລຸນ ແລະ ກຽງໄກ ເທົ່ານັ້ນ. ນອກຈາກນີ້ຕ້ອງໄດ້ໂອນກ່ອນຈື່ງຝາກໃຫ້) ວິທີສັ່ງຊື້: ກົດປຸ່ມ (ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ) ຢູ່ລຸ່ມວີດີໂອນີ້ ແລ້ວພີມບອກຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການຊື້, ທີ່ສົ່ງບ້ານເມືອງແຂວງ, ສາຂາບໍລິສັດຂົນສົ່ງທີ່ຢູ່ໄກ້ທ່ານ ແລະ ເບີໂທຕິດຕໍ່ ສົ່ງມາໃຫ້ເຮົາ ຖ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນໂຕໃດ ໃຫ້ໂທຕົງມາສັ່ງຊື້ທີ່ເບີ 020 923 00 451

Name*
Email address*
Phone number*
Subject*
Message*