ຫົວບາໂສ້


ຫົວບາໂສ້ ສຳລັບຈັກຕັດຫຍ້າ

Price: 280000,00 USD
ຫົວບາເລື່ອຍໃຊ່ກັບຈັກຕັດຫຍ້າ ໃຊ້ຖາງປ່າ ຖາງໄຮ່ ຖາງສວນ ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບຊາວກະສິກອນ ຊ່ວຍຫຼຸດເວລາການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ເຮັດສວນ ຖາງໄດ້ໄວ ໄດ້ຫຼາຍກ່ວາຄົນເຮັດ 10ເທົ່າ ພຽງແຕ່ຊື້ຫົວບາເລື່ອຍໃປຕໍ່ໃສ່ກັບຈັກຕັດຫຍ້າທີ່ມີຢູ່ເຮືອນທ່ານກໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ເລີຍ ຕ່າງແຂວງຝາກໃຫ້ ຄ່າເຄື່ອງສາມາດໂອນກ່ອນ ຫຼື ຈ່າຍປາຍທາງກໍ່ໄດ້ ສົ່ງທຸກເມືອງທົ່ວປະເທດລາວ (ທຸກບ່ອນມີຄ່າສົ່ງ ປະມານ12-15ພັນກີບ) ລາຄາ 280 000ກີບ (ລາຄານີ້ບໍ່ໄດ້ຈັກຕັດຫຍ້າ) ສົນໃຈສັ່ງຊື້ແຊດມາທາງຂໍ້ຄວາມ: ບອກຈຳນວນທີ່ຈະຊື້ , ພ້ອມທີ່ສົ່ງບ້ານເມືອງແຂວງ, ບໍລິສັດທີ່ຈະໃຫ້ຝາກ(ບໍລິສັດໃດ,ສາຂາໃດ) ແລະ ເບີໂທຕິດຕໍ່ໄວ້ ຫຼືໂທຕົງມາທີ່ເບີ: 020 923 00 451