ຫົວພວນດີນ

Click image to zoom

Price
380000,00 USD
Quantity
Description

ຫົວເສຍຫຍ້າສວນ ໃຊ້ກັບຈັກຕັດຫຍ້າ ເໝາະສຳລັບຄົນເຮັດສວນມັນຕົ້ນ ແລະ ຊາວສວນຊາວໄຮ່ທົ່ວໃປ ໃຊ້ແທນຈອກ ແທນຊ້ວນ ແທນແວະ ບໍ່ຕ້ອງເມື່ອຍມື ບໍ່ຕ້ອງແກ່ວແຂນ ບໍ່ຕ້ອງເຈັບແອວ ອີກຕໍ່ໃປ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນແຮງງານໃນການເສຍຫຍ້າໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 10 ເທົ່າ ຊ່ວຍປະຢັດເວລາ ເຮັດໄດ້ຫຼາຍ ເຮັດແລ້ວໄວ ພຽງແຕ່ຊື້ຫົວເສຍຫຍ້າໃປຕໍ່ໃສ່ກັບຈັກຕັດຫຍ້າທີ່ທ່ານມີກໍ່ໃຊ້ງານໄດ້ເລີຍ ລາຄາພຽງແຕ່ 380 000ກີບເທົ່ານັ້ນ ຖ້າຢູ່ຕ່າງແຂວງກໍ່ສາມາດຝາກໃຫ້ໄດ້ທຸກໆແຂວງ ທຸກໆເມືອງທົ່ວປະເທດລາວ ເຄື່ອງຮອດພາຍໃນ 1-3 ມື້ (ບໍ່ນັບມື້ຝາກ) ຖ້າທ່ານໃດບໍ່ສະດວກໂອນເງີນກ່ອນ ເຮົາກໍ່ສາມາດເກັບປາຍທາງໄດ້ (ແຕ່ຕ້ອງຝາກບໍລິສັດ ອານຸສິດ, ຮຸ່ງອາລຸນ ແລະ ກຽງໄກ ເທົ່ານັ້ນ. ນອກຈາກນີ້ຕ້ອງໄດ້ໂອນກ່ອນຈື່ງຝາກໃຫ້) ວິທີສັ່ງຊື້: ກົດປຸ່ມ (ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ) ຢູ່ລຸ່ມວີດີໂອນີ້ ແລ້ວພີມບອກຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການຊື້, ທີ່ສົ່ງບ້ານເມືອງແຂວງ, ສາຂາບໍລິສັດຂົນສົ່ງທີ່ຢູ່ໄກ້ທ່ານ ແລະ ເບີໂທຕິດຕໍ່ ສົ່ງມາໃຫ້ເຮົາ ຖ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນໂຕໃດ ໃຫ້ໂທຕົງມາສັ່ງຊື້ທີ່ເບີ 020 923 00 451